Privacybeleid & cookies

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of emailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Willie Werkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en CV
– IP-adres (geanonimiseerd)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Willie Werkt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten te kunnen leveren
– Verzenden van nieuwsbrieven
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
Willie Werkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw CV wordt 3 maanden bewaart. Uw voor- & achternaam en e-mailadres voor onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gebruikers die gebruik maken van het sollicitatieformulier zijn ervan op de hoogte dat zij direct bij een potentiële nieuwe werkgever solliciteren. Deze partij ontvangt dus direct na het insturen van het formulier alle gegevens die u invoert, zoals NAW en CV. Per bedrijf gelden er mogelijk verschillende privacyvoorwaarden, laat u informeren.

Willie Werkt verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en wordt tot een minimum beperkt. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin WillieWerkt, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om te verkopen, te kopen, te laten fuseren of op een andere manier te (re)organiseren. Uw persoonsgegevens worden dan gedeeld indien uw gegevens in de bewaartermijn vallen zoals beschreven in “Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?”.

Privacyverklaringen van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

De formulieren op onze website worden worden beveiligd door reCAPTCHA, hierdoor zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willie Werkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een e-mail naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@williewerkt.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Willie Werkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@williewerkt.nl.

Cookies
Willie Werkt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) weigeren. Op de helppagina’s van onder meer de browsers Internet Explorer en EdgeChromeFirefox en Safari, vindt u de instructies. Als u ze weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij ze in te schakelen.

Indien u specifiek het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Cookie instellingen

Wijzigingen aan deze statement
Willie Werkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kunt u altijd vinden op onze website.